2014 m. balandžio 22 d.
 

Balandžio 16 d. Kupiškio savivaldybėje neseniai įsteigta rajono trišalė taryba surengė diskusiją, kurioje daugiausiai svarstyti su sveikatos apsauga susiję klausimai. Tarybos pirmininkė Vida Pranckūnienė informavo apie rajono gyventojų dalyvavimą sveikatos prevencijos programose, finansuojamose valstybės. Svarstyta, kokių priemonių imtis, kad žmonės aktyviau profilaktiškai tikrintųsi sveikatą, kaip jiems sudaryti tam geras sąlygas, kad nereiktų ilgai gaišti poliklinikoje.

 
 
 
 
2014 m. liepos 07 d.
 

11th of April project “Grass-root municipality social dialogue” leader Tomas Tomilinas took part in the conference “Municipal as an employer“ in Poland. This conference – part of of the Polish Association of Municipalities project "Social dialogue in the municipal sector and enterprises“, funded by the Norway grant.

 
 
 
 
 

Balandžio 11 d. projekto „Trišalio dialogo plėtra savivaldybėse“ vadovas Tomas Tomilinas dalyvavo Lenkijos Senato rūmuose surengtoje konferencijoje „Savivalda kaip darbdavys“ ir skaitė pranešimą. Ši konferencija – Lenkijos savivaldybių asociacijos vykdomo projekto „Socialinis dialogas savivaldybių sektoriuje ir įmonėse“, finansuojamo Norvegijos vyriausybinio fondo, dalis.

 
 
 
 
2014 m. sausio 31 d.
 

Sausio 24 d. įvyko Ukmergės rajono trišalės tarybos posėdis, kuris šį kartą buvo skirtas sveikatos apsaugos temai. Jame dalyvavo Ukmergės trišalės tarybos nariai, kviesti pranešėjai bei svečiai iš Kupiškio kartu su neseniai įkurtos rajono trišalės tarybos pirmininke Vida Pranckūniene.

 
 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu